Negatieve gedachten! Hoe kom ik er van af!

Negatieve gedachten, hoe kom je er van af!

Negatieve gedachten kunnen je leven behoorlijk beïnvloeden. Negatief denken is gemakkelijk. Het is namelijk gemakkelijker om met negativiteit te reageren omdat je het gewend bent vanuit je oerbrein (reptielenbrein). De verklaring is evolutionair. De omstandigheden van onze voorouders waren meer in het teken van leven of dood. Met andere woorden er moesten snelle beslissingen genomen worden anders was je leven voorbij. Gevaar was urgenter dus kreeg voorrang in het brein.

Kun je negatief denken ombuigen

We leven nu in een tijd dat onze dagelijkse beslissingen niet meer bestaan uit leven of dood. Tegenwoordig is dat niet meer van toepassing alleen ons brein is nog steeds gericht op ons beschermen tegen het gevaar. Daarom reageert het sneller op negativiteit. Dat zijn signalen om in de zogenaamde vecht, vlucht en bevries modus te gaan om jou te beschermen. 

Kun je dit veranderen? Jazeker, je kunt hier invloed op uit oefenen. Je zult hier wel actief mee aan de slag moeten. 

Je kunt je reptielenbrein trainen, net als je je spieren traint in de sportschool. Door de herhaling worden je spieren sterker en groter zo is het ook met je reptielenbrein. De herhaling zorgt ervoor dat je brein geherprogrammeerd wordt. Er treed een automatisme op.

Hoe pak je dat aan

Het is heel simpel alleen niet altijd gemakkelijk. Heb ook niet de illusie dat je uiteindelijk nooit negatieve gedachten meer hebt. De doelstelling is dat jouw leven niet bepaald wordt door het negatieve denken. Met andere woorden als je beslissingen neemt moeten deze niet gebaseerd zijn op je negatieve gedachten. Bijvoorbeeld als jij jezelf constant met anderen vergelijkt en daardoor jezelf niet goed genoeg vind en vervolgens niet solliciteert op die ‘droom’baan. Dan wordt je  geluksgevoel er negatief door beïnvloed.

Hoe ontstaan gevoelens? Precies, uit gedachten. Jij denkt dat je niet goed genoeg bent en vervolgens voel jij je somber. Jij denkt dat je iets heel goed kan en je voelt je een stuk beter.

 Schrijf je negatieve gedachten op en verscheur, verfrommel of verbrand het papier waarop je deze gedachten heb geschreven. 

Het is een bewezen methode.  In dit onderzoek van Ohio State University uit 2012 moest een groep deelnemers hun negatieve gedachten over hun eigen lijf opschrijven, om dat vervolgens weg te gooien. Echt minuten later ervaarden zij een al een positiever zelfbeeld dan voordat ze begonnen te schrijven, vergeleken met de controlegroep die dit niet gedaan had.Met 

Stop met negatief denken

Stop met negatief denken

Wil jij aan de slag met het ombuigen van je negatieve gedachten. Onderstaande tips helpen je op weg.

  1. Negeer de negatieve gedachten niet dat heeft geen zin. Ga op onderzoek uit. Stel jezelf de vraag.  Waarom is deze gedachte er? Klopt deze gedachte?
  2. Zoek een vast moment op de dag om stil te staan bij positieve dingen die die dag voorbij zijn gekomen. Schrijf ze eventueel op.
  3. Betrap jezelf op het negatieve denken en blijf je ronddraaien in het negatieve cirkeltje, zoek dan afleiding. Ga wandelen, naar een andere ruimte of draai je favoriete muziek.
  4. Herhaal je negatieve gedachten 2 minuten lang met een Donald Duck stem, piepstem, een hele zware stem of op een hele zwoele manier. Maak het zo belachelijk mogelijk en je zult merken dat je erom moet lachen of het zo absurd vind dat je negatieve gedachten zijn verdwenen.
  5. Moet je iets gaan doen wat je spannend vindt en gaan je gedachten de negatieve kant op. Dan kan het helpen om op je ademhaling te focussen. Door verandering van focus gaan je gedachten ook veranderen.
  6. Kijk eens terug op een gebeurtenis die je negatief hebt ervaren en zoek de positieve kant
  7. Besef dat je gevoel bepaalt, wordt door je gedachten.  Voel jij je niet gelukkig, verander je gedachten.
  8. Heb je last van de negativiteit van de mensen om je heen. Probeer ze op een vriendelijke, liefdevolle manier de positieve kant van een gebeurtenis te laten zien
  9. Er zullen altijd gebeurtenissen zijn  die niet leuk zijn en die toch een positieve kant hebben. Probeer die altijd te belichten
  10. Het leven is niet altijd positief. Het gaat erom dat je naast het negatieve ook het positieve kan zien 

Wees lief voor jezelf

Wees niet te streng voor jezelf als je negatieve gedachten ervaart. Je bent aan het leren, je groeit! Ik heb ook wel momenten dat ik mezelf betrap op negatief gezeur en mij laat beïnvloeden door mijn eigen gedachten. Mij laat meeslepen in een ander zijn negativiteit. Ik laat het dan ook weer los, ik ben aan het leren en ik weet dat deze momenten steeds minder vaak gaan voorkomen.

Tot Slot.....

De bovenstaande tips vallen onder ‘quick fixes’ en geven misschien  geen permanente oplossing. Blijven negatieve gedachten jouw leven heel erg beïnvloeden. Twijfel dan geen moment om professionele hulp in te schakelen.

Word regisseur van je eigen gedachten. Volg mijn online cursus en leer in 8 week hoe je ervoor kan zorgen dat negatieve gedachten jouw leven niet meer bepalen.